minőségi munka –
minőségi anyagokkal, korszerű technológiával

Tűz esetén a füstkötényfal feladata a gyorsan, nagy mennyiségben keletkező mérgező füst szétterjedésének megakadályozása az épületen belül. Füstszakaszok kialakítására a tetőfödém, illetve fedélhéjazat alatt beépített kötényfalat lehet alkalmazni. A kötényfal anyagának legalább B tűzvédelmi osztályúnak és E 30 tűzállósági határértékűnek, vagy a rögzítő elemeivel együtt A1 tűzvédelmi osztályúnak kell lennie.

A képek egy cserépgyártó üzemben kialakított füstkötényfal kialakításáról készültek